GEPEC - Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes CatalansEl GEPEC-EdC, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya es una asociación sin ánimo de lucro, de defensa, custodia y de estudio de la naturaleza que tiene especial cuidado en la mejora del medio ambiente en Terres del Ebre, Priorat, Conca de Barberà y Camp de Tarragona (provincia de Tarragona), aunque su ámbito legal es Europa.

GEPEC nace en el año 1985 con el nombre de Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp.

En el año 2004 entra a formar parte de la Federació Ecologistes de Catalunya.

En el año 2007 pasa a llamarse Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans y añade el nombre de la federación a la que pertenece (Ecologistes de Catalunya), tal y como consta en los actuales estatutos. A partir de este momento somos GEPEC-EdC.

Ya llevamos más de 25 años defendiendo la naturaleza!

Más información: GEPEC

-----------------

EL GEPEC-EdC, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya és una associació sense afany de lucre, de defensa, de custòdia i d'estudi de la natura que té especial cura en la millora del medi ambient de les terres de l'Ebre, Priorat, Conca de Barberà i Camp de Tarragona, tot i que el seu àmbit legal és Europa.

GEPEC neix l’any 1985 amb el nom de Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp.

L’any 2004 entra a formar part de la Federació Ecologistes de Catalunya.

L’any 2007 passa a anomenar-se Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans i afegeix el nom de la federació a la que pertany Ecologistes de Catalunya, tal com consta en els actuals estatuts. A partir d’aquest moment som GEPEC-EdC.

A hores d'ara portem més de 25 anys defensant la natura!